ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 20 decembrie 2019

În conformitate cu art. 45 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 decembrie 2019, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

 

 

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20  decembrie 2019

 

 1. Cu privire la unele mandate de consilier atribuite în Consiliul raional Basarabeasca.

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 121 din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019”.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la executarea  bugetului provizoriu raional pe 9 luni ale anului 2019.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2020.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2020.

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului 

                      preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                   

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în

     perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

      Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului 

                       preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                      

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu titularii unor funcţii

     publice de conducere din cadrul Consiliului raional Basarabeasca.

      Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului

                       preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                    

 1. Cu privire la vacanţa unor funcţii publice de conducere în Consiliul

      raional.

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului     

                      preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                     

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor

 publice de conducere.

      Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului                  

                       preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                

 1. Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri

      materiale.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de asigurare a

      atragerii  investițiilor în raion.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme  economice

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri preşedintelui raionului.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme  economice 

 1. Cu privire la unele modificări şi completări în componenţa comisiilor

      consultative de  specialitate ale Consiliului raional, aprobate prin decizia   

      Consiliului raional nr. 02/03 din 19.11.2019. 

 Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea, în redacţie nouă, a componenţei nominale a

      Comisiei “Cu privire la unele măsuri de administrare a lucuinţelor din  

      căminul ÎM “Sonbas-Service”.

      Raportor: Galina Şadura, specialist principal în cadrul Aparatului

                       preşedintelui raionului

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.

      03/06 din 26.05.2017.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la interimatul funcţiei de director al ÎM „Centrul Stomatologic

      Raional Basarabeasca”.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la solicitarea transmiterii unor sectoare de teren în

      proprietatea  raionului.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la solicitarea transmiterii a unui teren de minifotbal în

       proprietatea raionului.

      Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la casarea unor bunuri materiale şi a unor datorii creditoare

       aflate la balanţa Consiliului raional Basarabeasca.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în cadrul Aparatului preşedintelui

                       raionului

 1. Cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul de activitate al

      Serviciului social „Asistenţă personală”.

      Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                       protecţie a familiei

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 06/07 din

      29.09.2017.

      Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                       protecţie a familiei

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile

      Consiliului  în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de

      a le semna.