ОБЪЯВЛЕНИЯ

La ședința comisiei de concurs (PV nr. 1 din 28 ianuarie 2020 se anexează) a fost aprobată lista persoanelor admise la concurs (Anexa nr.2 )

Proba scrisă va avea loc pe 11 februarie 2020, ora 10-00, în sediul Consiliuli Raional Basarabeasca, str. K. Marx, 55,  MD-6702, or. Basarabeasca.

Microsoft Word Document

Lista candidaţilor  admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  șef secție, Secția economie

  1. Nichita Egor
  2. Guzun Vasile
  3. Anghelov Victor
  4. Țveatcova Ana
  5. Renița Petru