КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

I . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE 

(Decizie a Consiliului raional din 19 noiembrie 2015 nr 06/09)

 

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari — președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Andrei Mihailov       —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Vasile Guzun             —    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    —    secretar interimar al Consiliului raional

Ivan Jelehovschi      —    consilier raional

Serghei Basov          —    consilier raional

Iurie Strătilă            —    consilier raional

Iuri Dimov               —    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Ion Țuțuianu           —    consilier raional

Nicolae Dulgher     —    consilier raional

 


II . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PREȘEDINTELUI ȘI SUBDIVIZIUNILE SUBORDONATE

(Dispoziție președintelui raionului nr.144 din 23 noiembrie 2015)

 

Președintele Comisiei

Andrei Mihailov       —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Gheorghe Livițchi    —    secretar interimar al Consiliului raional

Gheorghe Casîm       —    șef serviciu, Serviciul relații funciare și cadastru

Andrei Chircov         —    șef secție,  Secția economie

Serghei Basov          —    consilier raional

Ivan Jelehovschi      —    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Silvia Niculița           —    contabil — șef înAparatul președintelui raionului

Nicolae Nicolaev    —    consilier raional