КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

I . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE 

(Decizie a Consiliului raional din 20 decembrie 2019 nr. 03/11)

 

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari — președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            —    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    —    secretar interimar al Consiliului raional

Andrei Chircov      —    consilier raional

Nina Capsamun          —    consilier raional

Egor Nichita           —    consilier raional

Răileanu Vladimir               —    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Nicolai Nicolaev           —    consilier raional

Claudia Cozmenco     —    consilier raional

 


II . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PREȘEDINTELUI ȘI SUBDIVIZIUNILE SUBORDONATE

(Dispoziție președintelui raionului nr.)

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari — președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            —    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    —    secretar interimar al Consiliului raional

Vera Ghimișli         —    șef interimar al secție,  Secția economie

 

Baciu Olga                —   șef secție, Secția cultură

Membrii supleanți ai Comisiei:

Gheorghe Casîm       —    șef serviciu, Serviciul relații funciare și cadastru

Mațcu Gheorghe     — șef serviciu, Serviciul agricultură și alimentație