ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Anunt RO 8 august (1) Consiliul raional Basarabeasca anunță desfășurarea consultărilor publice asupra „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A RAIONULUI BASARABEASCA 2019-2021” și PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 2019, elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în parteneriat […]

A N U N Ţ:   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  auditor intern în Aparatul preşedintelui raionului

APROB: ___________Piotr PUȘCARI Preşedinte al raionului Basarabeaca „_27_” ____iulie___ 2018 Scopul general al funcţiei: Efectuarea  auditului intern în direcţiile, secţiile subordonate autorităţii publice şi monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat. Sarcinile de bază: Realizarea activităților de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar și control al entităților publice din cadrul Consiliului […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

   Disp nr.58 din 5 iunie Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în ședință ordinară       Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 21 iunie 2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).   PROIECTUL ORDINEI DE ZI a şedinţei ordinare […]

ANUNȚ

Secţia  economie  a  Consiliului  raional  Basarabeasca  vă  aduce  la  cunoştinţă,  că  pe  data  de  14,  15  iunie  a  anului  curent  cu  începerea  la  orele  900  va  avea  loc  un  curs  de instruire  dedicat   contabililor  din  teritoriu  la  modulul  „Evidenţa  contabilă  în  activitatea  de  antreprenoriat”.  Astfel   sunt  invitaţi  toţi  contabilii  din  teritoriu,  care  doresc  să  participe  […]

ANUNȚ. În atenția agenților economici al sectorului întreprinderilor Mici și Mijlocii

Consiliul raional Basarabeasca anunță lansarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM al anului 2017”. La concurs sunt invitați să participe agenți economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, indiferent de genul de activitate, forma de organizare juridică, titlul de proprietate și care activează nu mai puțin de un an și sunt […]

Anunțăm cetățenilor raionului

Despre faptul că în contextul pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.368 din 18.04.2018 ”Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii,, , la data de 18 mai 2018 ora 10-00 urmează să fie efectuată vizita la lucru a dl. Chiril GABURICI, ministrul al economiei și infrastructuri al Republica Moldova. […]