În atenția locuitorilor raionului Basarabeasca!

Conducerea raionului Basarabeasca informează  pe această cale locuitorii raionului  despre faptul că la 25 septembrie 2018  Consiliul raional Basarabeasca, în care în urma alegerilor generale locale din vara anului  2015 au fost aleși 27 de consilieri, s-a dizilvat de drept înainte de expirarea termenului mandatului, din motiv că pe parcursul a 6 (șase) luni consecutiv […]

Informații de la Agenția Proprietății Publice

Prin prezenta, Agenlia Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfășurarea la 31 octombrie 2018, a licitației ,,cu strigare» pentru privatizarea complexului patrimonial unic: — I.S. «Pita Service», or. Basarabeasca, str. Gării, 120, prelul inițial de vînzare — 197 000 lei. Cererile și documentele pentru participare la licitație se depun pînă […]

Объявление. 9 сентября 2018 – празднование 20-летия Кагульско-Комратской епархии

Епархиальный совет Кагульско-Комратской епархии, совместно с администрацией района Басарабяска приглашают всех православных христиан на празднование 20-летия Кагульско-Комратской епархии с участием митрополита Владимира, президента РМ Игоря Додона и башкана АТО Гагаузии Ирины Влах.  Праздничное  богослужение состоится в воскресенье, 9 сентября, в 9-00 часов, в  храме Св. Николая Чудотворца г. Басарабяска.

A N U N Ţ:  cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante auditor intern în Aparatul preşedintelui raionului

APROB: ___________Piotr PUȘCARI Preşedinte al raionului Basarabeaca „_17_” ____august___ 2018 Scopul general al funcţiei: Efectuarea  auditului intern în direcţiile, secţiile subordonate autorităţii publice şi monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat. Sarcinile de bază: Realizarea activităților de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar și control al entităților publice din cadrul Consiliului […]

Informații de la  Agenția Proprietății Publice

Prin prezenta, Agenlia Proprietății Publice informează despre desfășurarea la 5 septembrie 2018, ora 10-00 a licitației ,,cu strigare” de privatizare a complexului patrimonial unic: – I.S. „Pita Service”, or. Basarabeasca, str. Gării, 120, prelul inițial de vînzare – 197 000 lei. Cererile și documentele pentru participare la licitație se depun pînă la data de 4 […]

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE A RAIONULUI BASARABEASCA 2019

https:https://drive.google.com/open?id=1Q28t2w-JardwZg1Ll1d52cMRB1aWyRCA I. Introducere Administrația raionului Basarabeasca a elaborat Programul Local pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice (PLEE) a clădirilor publice care stabilește prioritățile de renovare a clădirilor publice și a iluminatului stradal în perioada 2019-2021. Pentru realizarea obiectivelor de eficientizare a consumului de energie, PLEE estimează un efort financiar de aproximativ 92,9 mil. MDL în perioada 2019-2021. […]

9 сентября 2018 в г. Басарабяска пройдет празднование 20 летия Кагульской и комратской епархии.

9 сентября в г. Басарабяска в храме СВ. Николая состоится торжественное празднование 20 летия КАГУЛЬСКОЙ И КОМРАТСКОЙ ЕПАРХИИ . На встрече с Епископом Анатолием обсудили все детали мероприятия. Гостями мероприятия будут президент РМ И.Н.Додон , Митрополит Владимир, Башкан Гагаузии И.Ф. Влах.