A N U N Ţ -repetat   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist, Secția economie, Consiliul raional

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării depline a chestiunilor ce ţin de analiza şi prognoza situaţiei economice din raion. Participarea la […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  şef secție, Secția economie

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în teritoriul administrat.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea creării, în raion, a premiselor pentru o economie de piaţă multisectorială; 2.Prezentarea, în modul stabilit, spre examinare, autorităților administrației publice raionale a proiectelor de decizii, dispoziţii şi note informative vizînd programele […]

ANUNȚ

Stimaţi colegi din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și cetăţenii raionului, Consiliul Raional Basarabeascavă informează despre faptul că, la 19 decembrie anul 2019  conform Orarului vizitelor în teritoriu, aprobat de domnul Ion Chicu, Prim – ministru al RM , va avea loc întâlnire cu ministrul  Economiei și Infrastructuri , dl Anatol USATÎI. Întâlnirea […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 20 decembrie 2019

În conformitate cu art. 45 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 decembrie 2019, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).   Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr […]

Granturi în valoare totală de 600 mii Euro pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Sud

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) a lansat azi, 18 noiembrie, Programul de granturi locale pentru regiunea de dezvoltare Sud în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Organizațiile societății civile din regiunea de sud vor avea […]

ANUNȚ cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcţiei: Contribuire la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului. Sarcinile de bază: Asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii excutive a […]

ANUNȚĂM CETĂȚENILOR RAIONULUI

Stimaţi cetăţeni ai raionului, Consiliul Raional Basarabeasca ţine să vă aducă la cunoştinţă că la data de 08 noiembrie 2019,  conform Orarului întâlnirilor și audiențelor în teritoriu preconizate membrului Guvernului  , va avea loc întâlnirea cu secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructuri , dlui Andrei Ciornîi. Întâlnirea se va desfăşura în incinta Consiliului Raional Basarabeasca, sala […]

În atenția agenților economici al sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Administraţia  publică  locală  a  Consiliului raional Basarabeasca  anunță lansarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor  Mici  şi Mijlocii  al anului 2018”. Concursul are ca obiectiv: Stimularea dezvoltării antreprenoriatului, precum și promovarea produselor și serviciilor agenților economici din raion. La concurs sunt invitați să participe agenți economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, […]

În atenția locuitorilor raionului Basarabeasca…

Administraţia  publică  locală  a  Consiliului  raional  Basarabeasca  vine  cu  un  apel  către  toţi  doritorii,  care  doresc  să-şi  iniţieze  sau  sa-şi  extindă  afacerea.  Pentru  aceasta  este  necesar  de  a  apela  la  Organizaţia  pentru  Dezvoltarea  sectorului  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii,  care  are  menirea de  a  dezvolta  şi  a  implementa  ideile  de  afaceri,  de  la  iniţiere  şi  dezvoltare,  […]

7 марта 2019 год в 19-00 состоится визит президента РМ  И.Н.Додон

Уважаемые жители района Басарабяска, 7 марта 2019 года, в 19:00 часов на центральной площади города Басарабяска Президент Республики Молдовы Игорь Николаевич Додон передаст нашему району многофункциональную автомашину КамАЗ. Приглашаем всех принять участие в торжественном мероприятии! Администрация района Басарабяска.