ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 martie 2020

    Disp. nr. 20 din 06.03.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 martie 2020, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează). Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI     Proiectul ordinei de […]

ANUNȚ

Уважаемые жители города и района! Администрация района Басарабяска поздравляет всех женщин с Международным Женским днём 8 Марта и приглашает всех на праздничный концерт , организованный под патронатом Президента РМ Игоря Николаевича Додон, который состоится в городском Доме культуры 6 марта, в 13 часов. Вход свободный.

ANUNȚ

Stimați locuitori ai raionului, Consiliul Raional Basarabeasca Vă informează, că pe data de 5 martie anul 2020, Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu, va efectua o vizită de lucru în raionul Basarabeasca.  În cadrul vizitei este programată o întrevedere de lucru cu reprezentanți și angajații  Î.S.  ”Calea Ferată Basarabeasca”  și o vizită de lucru la Şcoala raională de arte. Administrația raionului Basarabeasca

Anunț. Tinerii din diferite regiuni ale Moldovei vor fi instruiți și îndrumați în dezvoltarea afacerilor agricole

  Tinerii din diferite regiuni ale țării, care intenționează sau dezvoltă deja activități antreprenoriale agricole, vor fi instruiți în inițierea și gestionarea eficientă a afacerilor. Instruirile vor cuprinde 240 de tineri cu vârsta de 18-35 ani, care locuiesc sau activează în localitățile rurale. Programul de instruiri, precum și alte activități destinate tinerilor, vor fi realizate […]

ANUNȚ

Secţia  economie  a  Consiliului  raional  Basarabeasca  invită agenţii  economici  din  teritoriu  cît  şi toți consumatorii din raion pentru a participa la masa rotundă  organizată  de către  Agenţia  pentru  Protecţia  Consumatorilor   , cu tematica: Modificările  legislaţiei  în  domeniul  protecţiei  consumatorului; Siguranţa produselor  expuse  în  comercializare; Produsele cu  impact  energetic,  etichetarea  lor; Activitatea metrologică  în  domeniile  de  […]

A N U N Ţ -repetat   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist, Secția economie, Consiliul raional

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării depline a chestiunilor ce ţin de analiza şi prognoza situaţiei economice din raion. Participarea la […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  şef secție, Secția economie

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în teritoriul administrat.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea creării, în raion, a premiselor pentru o economie de piaţă multisectorială; 2.Prezentarea, în modul stabilit, spre examinare, autorităților administrației publice raionale a proiectelor de decizii, dispoziţii şi note informative vizînd programele […]

ANUNȚ

Stimaţi colegi din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și cetăţenii raionului, Consiliul Raional Basarabeascavă informează despre faptul că, la 19 decembrie anul 2019  conform Orarului vizitelor în teritoriu, aprobat de domnul Ion Chicu, Prim – ministru al RM , va avea loc întâlnire cu ministrul  Economiei și Infrastructuri , dl Anatol USATÎI. Întâlnirea […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 20 decembrie 2019

În conformitate cu art. 45 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 decembrie 2019, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).   Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr […]