Invitation (8) caiet de sarcini Denumirea autorităţii contractante:   CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA Tip procedură achiziție:                     Cerere a ofertelor de preţuri Obiectul achiziției:                            Achziționarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor din raionul Basarabeasca Cod CPV:                                           45233140-2 Data publicării anunțului de intenție:                    Nu e specificată Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare […]

    Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale.   Sarcinile de bază ale funcţiei: Promovarea politicii agricole în teritoriul administrat, […]

Despre faptul că în contextul Hotărîrii Guvernului nr.78 din 12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii,, , la data de 16 май 2017 ora 10-30 urmează să fie efectuată vizita la lucru a dl. Vitalie Ciolac, viceministrul al Tehnologiei Informației și Comunicățiilor al Republica Moldova. Conform agendei de […]

Stimați antreprenori! După cum cunoașteți, în anul 2016 a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr.250 din 09.03.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” (se anexează). În context, pentru a vă ușura procedura de selectare a învingătorilor și a optimiza timpul acordat acesteia, vă expediez tabele […]

COMISIA  DE  CONCURS Numele, prenumele candidatului care a promovat concursul pentru ocuparea funcţie publice  temporar vacante de arhitect-șef, Aparatul preşedintelui raionului Nr. d/o   Nume, prenume 1. Gaibu Vasilisa

  Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  temporar vacante de Arhitect-șef, Aparatul președintelui raionului, Consiliul raional Basarabeasca Nr. d/o  Nume, prenume 1. Gaibu Vasilisa   Proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  temporar vacante de Arhitect-șef, Aparatul președintelui raionului, Consiliul raional Basarabeasca, se va desfăşura la data de 27 aprilie 2017, ora […]

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, […]

Despre faptul că în contextul Hotărîrii Guvernului nr.78 din 12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii,, , la data de 19 aprilie 2017 ora 10-00 urmează să fie efectuată vizita la lucru a dl. Anatolie Zolotcov, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor al Republica Moldova. Conform […]

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]