A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  şef secţie, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei:  Organizarea, în limitele competenţei, a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional în raport cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale. Sarcinile de bază ale funcţiei: Concursul direct la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional, precum şi […]

În atenția cetățenelor

Vă aducem la cunoștință Hotărîre nr.17 din 09 septembrie 2020  a Comisiei  teritorială exstraordinară de sănătate publică raionului Basarabeasca. Hot nr. 17 din 09.09.2020.pdf

Anunț de convocare în ședință ordinară a Consiliului Raional Basarabeasca

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, (MO nr. 32-35/2007 art.116),  Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 25 august 2020, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, […]

С Днём медицинского работника!

Сегодня было организовано вручение дипломов Президента РМ и дипломов Председателя района медицинским работникам в районе Басарабяска. Председателем района Петром Пушкарь принято решение, в канун праздника, наградить Дипломами председателя района и денежными премиями медицинских работников находящихся на передовой в борьбе с COVID-19. Также, поздравил с профессиональным праздником, пожелал здоровья и оптимизма, мира и благополучия семьям. Поблагодарил […]

Anunț de convocare în ședință

ANUNȚ   Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 […]

În atenția cetățenilor! (RO)

Vă aducem la cunoștință Dispoziția nr.17  din 13 aprilie 2020 , Dispoziia nr. 18 din 15 aprilie 2020 și Dispziția nr. 19 din 17 aprilie 2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgență. dispozitia_cse_nr.17 din 13.04.2020 dispozitia_cse_nr.18 din 15.04.2020 dispozitia_19_din_17.04.2020_

În atenția cetățenilor! (RO)

Vă aducem la cunoștință Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020, Dispoziția nr.11 din 02 aprilie 2020 și Dispoziția nr. 12 și nr. 13  din 03 aprilie 2020 ,  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgență. dispoziti_nr.10 din 31.03.2020 dispoziia_nr.11_din_02.04.20_ dispoziti_nr.12_din_03.04.20 dispozitia_13_din_03.04.2020_

Благотворительный вклад в борьбе с пандемией коронавируса от BOMBONICI

Руководители,  действующего  в районе предприятия SRL Silvia Bombonici,  внесли свой благотворительный вклад, 300 защитных масок – как помощь в борьбе с распространением вируса COVID -19 в районе Басарабяска. Председатель района, Пётр Пушкарь  выразил благодарность руководителям фирмы  Bombonici и передал защитные маски инспекторату полиции Басарабяска и медицинским учреждениям – первым и самым важным структурам в борьбе […]

Informația despre cetățenii a Republicii Moldova!

Guvernul Republicii Moldova informează că, în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele-membre ale Uniunii Europene, pe data de 29 martie 2020, ultima duminică a lunii martie, la ora 2-00, pe ântreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul ”de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte

În atenția cetățenilor!(RO)

Vă aducem la cunoștință dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgență: Dispoziția nr.1 din 18 martie 2020 Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 Dispoziția nr. 3_din_23 martie 2020