Anunț de convocare în ședință

A N U N Ţ

Cu privire la convocarea Consiliului

raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

 

 

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 21  septembrie 2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi .

 

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca  din 21 septembrie  2018

Ora controlului:

a) Cu privire la totalizarea rezultatelor bilunarului ecologic desfăşurat în

raion, în  primăvara  anului 2018.

          Raportor: Vasile Guzun, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 2019

b) Cu privire la rezultatele pregătirii instituţiilor educaţionale către noul an de studii 2018-2019.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general 2018

c) Cu privire la rezultatele odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2018.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general

 1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2017.

     Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea

      bugetului de stat pe anul 2018.    

        Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2018.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general

 1. Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a

     liceale în cadrul unor instituţii de învăţămînt din raion.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general

 1. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional Basarabeasca,

    adoptate în semestrul II al anului 2017.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional

     Basarabeasca pe trimestrul IV al anului 2018.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în

    perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a statelor de personal ale IMSP

     Spitalul Raional Basarabeasca.

     Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

    Coraportor: Dorina Belous, director al IMSP Spitalul raional

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/07 din

      23 martie 2018 cu privire la salarizarea personalului de conducere din

      instituţiile  medicale din raion.

    Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la operarea modificărilor şi completărilor în unele decizii ale

     Consiliului raional Basarabeasca.

     Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                    protecţie a familiei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea

      veniturilor  colectate de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la unele modificări şi completări în decizia Consiliului rational

      Basarabeasca nr. 06/09 din 29.09.2017.

Raportor: Galina Şadura, specialist principal pe problemele privatizării în

                      Aparatul preşedintelui raionului                   

 1. Cu privire la stabilirea termenului de angajare şi desfăşurarea

     concursului de desemnare a managerului de proiect.

     Raportor: Tatiana Untila, consilier raional

 1. Cu privire la stabilirea termenului de angajare şi desfăşurarea

      concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante din

      cadrul Consiliului raional.

     Raportor: Tatiana Untila, consilier raional

 1. 17Cu privire la acceptarea în proprietate a unui teren de pămînt.

     Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la încorporarea, în octombrie 2018 – ianuarie 2019, în

      rîndurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale

      Republicii Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000.

     Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la desfăşurarea, în anul 2019, în raionul Basarabeasca a

      controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi

      în anul 2003.

      Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a

      raionului Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă

      2018-2019.

      Raportor: Vasile Guzun, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la aprobarea Programului local de eficienţă energetică a

      raionului Basarabeasca pentru anii 2019-2021.

     Raportor: Vasilisa Gaibu, arhitect-şef al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între raionul

      Basarabeasca (Republica Moldova) şi raionul Tarutino (Ucraina).

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu

     prilejul jubileelor, a sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare

     nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din  

     cadrul Consiliului raional Basarabeasca.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018 şi alocarea

     mijloacelor financiare.

     Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe