Anunț de convocare în ședință

ANUNȚ   Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 21 mai 2020, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinii de zi (proiectul se anexează).

 1. Se stabileşte că şedinţa ordinară a Consiliului raional Basarabeasca din data de 21 mai 2020 se va desfăşura cu respectarea distanţei sociale stabilite în legătură cu situaţia epidemiologică a infecţiei COVID – 19, asigurarea tuturor participanţilor la şedinţa Consiliului cu măşti şi mănuşi medicale, dezinfectanţi pentru igiena personală la intrarea în sala de şedinţă.
 2. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.
 3. Prezenta dispoziţie urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina oficială a Consiliului raional: basarabeasca.md.

Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

 

Proiectul ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca din 21 mai  2020

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului de stat pe anul 2020.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter financiar, emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2020.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raion.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la schimbarea denumirii gimnaziului nr. 22 din or. Basarabeasca.

   Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general   Coraportor: Tatiana Rusu, director al gimnaziului nr. 22

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2020.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul II al anului 2019.

       Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea actelor normative/administrative, aferente activității  întreprinderilor municipale, fondate de Consiliul raional   Basarabeasca.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2020, în rîndurile Forţelor  Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii  Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1993-2002.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medicale din  raion.  

        Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

        Coraportori: Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice din raion

 1. Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile medicale pentru anul 2020.

        Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la aprobarea componenţei consiliilor administrative ale  instituţiilor medico-sanitare publice din raion.

      Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri imobile.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

   14. Cu privire la solicitarea transmiterii unor construcţii amplasate pe teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia.

          Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional.

      Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi  protecţie a familiei

 1. Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive.

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură

 1. Cu privire la transmiterea unui teren sportiv.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în Aparatul preşedintelui raionului

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr. 07/06 din 25 august 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raion”.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la completarea componenţei nominale a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional.

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului  în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a

      le semna.