ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 martie 2020

    Disp. nr. 20 din 06.03.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 martie 2020, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

 

 

Proiectul

ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca 

din 20  martie  2020

 

 1. Cu privire la mandatele de consilier atribuite în Consiliul raional  Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional Basarabeasca pe anul 2019.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020 şi alocarea mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2020.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raion.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raiona  Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2020.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea actelor normative/administrative, aferente  activității întreprinderilor municipale, fondate de Consiliul raional  Basarabeasca.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 1. Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2020, în rîndurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii  Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1993-2002.

    Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. 10. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medicale din raion.

        Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

        Coraportori: Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice din raion

 1. 11. Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile

         medicale pentru anul 2020.

        Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la aprobarea componenţei consiliilor administrative ale

      instituţiilor medico-sanitare publice din raion.

      Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri imobile.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile în proprietatea

      raionului.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la solicitarea transmiterii unor încăperi în gestiunea economică

      a Consiliului raional.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. 16. Cu privire la solicitarea transmiterii unor construcţii amplasate pe

       teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia.

         Raportor: Ion Popov, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional

      Basarabeasca a unui sector de drum, amplasat în comuna Iserlia.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la acceptarea comercializării prin licitație a unor unități de

      transport.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintelui raionului.

Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în Aparatul preşedintelui  raionului

 1. Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 62p din 14.02.2020.

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional.

      Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                       protecţie a familiei

 1. Cu privire la instituirea Serviciului social ”Pachet alimentar unic”

      persoanelor/familiilor defavorizate.

     Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                       protecţie a familiei

 1. Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive.

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură

 1. Cu privire la transmiterea unui teren sportiv.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în Aparatul preşedintelui raionului

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile

      Consiliului  în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de

      a le semna.