ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 21 ianuarie 2020

Dispoziţie convocare (PDF)

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

    Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 21 ianuarie 2020, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

  1. Cu privire la mandatul de consilier atribuit în Consiliul raional

    Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului

     de stat pe anul 2020.

        Raportor: Maria Muntean, șef adjunct al Direcției finanțe

 

  1. 3. Cu privire la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor, îmbunătăţirilor.

     Raportor: Vera Ghimişli, şef interimar al Secţiei economie

 

  1. Cu privire la acceptarea procurării unui bun imobil pentru Școala raională

     de arte.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 

  1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului

     în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna.

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI