În atenția locuitorilor raionului Basarabeasca…

Administraţia  publică  locală  a  Consiliului  raional  Basarabeasca  vine  cu  un  apel  către  toţi  doritorii,  care  doresc  să-şi  iniţieze  sau  sa-şi  extindă  afacerea.  Pentru  aceasta  este  necesar  de  a  apela  la  Organizaţia  pentru  Dezvoltarea  sectorului  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii,  care  are  menirea de  a  dezvolta  şi  a  implementa  ideile  de  afaceri,  de  la  iniţiere  şi  dezvoltare,  pînă  la  transformarea  acestora  în  istorii  de  succes.  Echipa  Organizaţiei  pentru  Dezvoltarea  Sectorului  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii  oferă  instrumente  de  suport  pentru  mediul  antreprenorial  din  Republica  Moldova  şi  va  fi  bucuros  să  vă  vie  în  ajutor.

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI:

-Acordarea  garanţiilor  la  creditele  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  prin  intermediul  Fondului  de  Garantare  a  Creditelor  (FGC);

-Împlementarea  Programului  de  Atregere  a  Remitenţelor  în  Economie  (PARE  1+1);

-Implementarea  Programului  de  instruire  continuă  Gestiunea  Eficientă  a  Afacerii  (GEA);

-Implementarea  programelor  şi  proiectelor  de  susţinere  a  antreprenoriatului  feminin  (Programul  Femei  în  Afaceri);

-Susţinerea  activităţii  Reţelei  Incubatoarelor  de  Afaceri  din  Republica  Molova  şi  a  companiilor  rezidente  (RIAM);

-Subvenţionarea  agenţilor  economici  la  expoziţiile  şi  tîrgurile  naţionale;

-Elaborarea  propunerilor  de îmbunătăţire  a  cadrului  legislativ  şi  strategic  aferent  dezvoltării  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii;

-Prestarea  serviciilor  de  consultanţă,  informare  şi  instruire  pentru  întreprinderile  micro,  mici  şi   mijlocii,

-Organizarea  evenimentelor  de  stimulare  a  dialogului  public-privat  (conferinţe,  mese  rotunde,  ateliere  de lucru,  seminare, etc.);

-Susţinerea  tinerilor  antreprenori  în  lansarea  propriei  afaceri  (Start  pentru  Tineri,  JOBS4Zouth);

-Facilitarea  accesului  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocoo  la  pieţele  externe  prin  intermediul  reţelei  Enterprise  Europe  Network;

-Facilitarea  accesului  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii  autohtone  la  serviciile  experţilor  germani  prin  intermediul  Programului  Senior  Experten  Services.


Pentru  informaţii  apelaţi:

Bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfînt  134,  et.3                                            Consiliul  raional  Basarbeasca

MD-2012,  Chişinău,  Republica  Moldova                                         str. Karl  Marx,  55,  bir.311

Tel:  +37322295741                                                                                 tel:  029722241,

Fax:  +37322295797                                                                               baseconom@mail.ru

E-mail:  office@odimm.md;

www.odimm.md;

www.businessportal.md