În atenția agenților economici al sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Administraţia  publică  locală  a  Consiliului raional Basarabeasca  anunță lansarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor  Mici  şi Mijlocii  al anului 2018”.

Concursul are ca obiectiv: Stimularea dezvoltării antreprenoriatului, precum și promovarea produselor și serviciilor agenților economici din raion.

La concurs sunt invitați să participe agenți economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, indiferent de genul de activitate, forma de organizare juridică și care activează nu mai puțin de un an și sunt înregistrați pe teritoriul raionului Basarabeasca.

Nu  se  accepta  cererile  de  participare  la  concurs  în  cazurile  în  care:

-agentul  economic nu  şi-a  onorat,  în  termenile  stabilite,  obligaţiile  ce  ţin  de  achitarea  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  stat,  primelor  de  asigurare  obligatorie  de  asistenţă  medicală,  penalităţilor  şi  amenzilor  aferente;

-faţă  de  agentul  economic  a  fost  intentat  procesul  de  insolvabilitate;

-faţă  de  agentul  economic  au  fost  intentate  procese  penale  sau  asemenea  procese  se  află  în   stadiu  de  examinare.

Pentru conferirea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM” sunt propuse următoarele nominalizări:

  1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție
  2. Cel mai bun antreprenor,implementator al modelului economic „verde”
  3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului
  4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
  5. Cel mai bun antreprenor- exportator
  6. Cel mai bun antreprenor – inovator
  7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural
  8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță
  9. Cel mai tînăr antreprenor
  10. Cel mai bun antreprenor – femeie

Toți agenții economici din teritoriu, doritori de a participa la concurs, pot depune setul de documente care includ: cererea de participare și indicii privind rezultatele financiar – economici a întreprinderii pînă la data de 31 mai 2019 .Formularele sunt atașate mai jos sau pot fi ridicate la Consiliul raional Basarabeasca, Secţia Economie,  bir.  311.  Pentru informații suplimentare ne contactați la numărul de telefon: 0-297-2-22-41.

cerere (WORD)

an.4_1279(WORD)