În atenția locuitorilor raionului Basarabeasca!

Conducerea raionului Basarabeasca informează  pe această cale locuitorii raionului  despre faptul că la 25 septembrie 2018  Consiliul raional Basarabeasca, în care în urma alegerilor generale locale din vara anului  2015 au fost aleși 27 de consilieri, s-a dizilvat de drept înainte de expirarea termenului mandatului, din motiv că pe parcursul a 6 (șase) luni consecutiv nu a fost în stare să se convoace în ședințe și nu a adoptat nici o decizie.

Conform prevederilor art. 48 alin. (3) al Legii privind administrația publică locală, faptul dizolvării de drept  a Consiliului raional Basarabeasca, în legătură cu neadoptarea de către acesta a deciziilor timp de 6 luni consecutiv, a fost constatat de președintele raionului și notificată în scris Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, vezi notificareaNotificare.pdf

La data de 06 noiembrie 2018, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a remis în adresa președintelui raionului Basarabeasca scrisoarea cu nr. 2823 vezi scrisoarea CECCEC.pdf, prin care informează despre faptul că s-a luat act de Notificarea președintelui raionului privind dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca ca urmare a neadoptării niciunei decizii timp de 6 luni consecutiv. În conformitate cu prevederile Codul electoral al Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală stabilește data alegerilor noi cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, de cel mult două ori pe an, primăvara și toamna. Aplicînd calculul termenelor prevăzute de Codul Electoral și avînd în vedere că Notificarea președintelui raionului a fost înregistrată la 02 octombrie 2018, Comisia Electorală Centrală anunță că alegeri noi în Consiliul raional Basarabeasca  nu pot avea loc în toamna anului 2018.

Totodată, Comisia Electorală Centrală comunică că conform prevederilor art. 48 alin. (6) al Legii privind administrația publică locală, președintele raionului va soluționa problemele curente ale unității administrativ-teritoriale, pînă la constituirea unui nou consiliu.

În legătură cu dizolvarea de drept înainte de termen a Consiliului raional Basarabeasca, președintele raionului s-a adresat în scris Cancelariei de Stat vezi scrisoarea președineluiCancelaria.pdf, prin care Cancelarea de Stat urmează să examineze și să se expună sub aspectul cadrului legal care sunt competențele președintelui raionului legate de soluțiuonarea problemelor curente ale raionului în contextul art. 48 alin. (6) al Legii privind administrația publică locală.

Totodată, în scopul deblocării activității subdiviziunilor Consiliului raional, a activității unor instituții de învățămînt și a unor servicii sociale din raion, președintele raionului a remis în adresa Cancelariei de Stat un șir de proiecte de dispoziții cu caracter financiar, care urmează a fi consultate de Cancelaria de Stat cu prezentarea răspunsului asupra legalității acestor proiecte de dispoziții.

Conducerea raionului mizează pe prezentarea în termeni cît mai restrînși posibili a răspunsului de către Cancelaria de Stat și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, întreprinde toate măsurile în vederea asigurării la nivel a activității tuturor subdiviziunilor Consiliului raional, a instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor de învățămînt și serviciilor sociale din raion.