Informații de la Agenția Proprietății Publice

Prin prezenta, Agenlia Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfășurarea la 31 octombrie 2018, a licitației ,,cu strigare» pentru privatizarea complexului patrimonial unic:
— I.S. «Pita Service», or. Basarabeasca, str. Gării, 120, prelul inițial de vînzare — 197 000 lei.
Cererile și documentele pentru participare la licitație se depun pînă la data de 30 octombrie 2018, ora 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări  Naționale, 1, Casa Guvernului.
Comunicatul informativ a fost publicat in Monitorul Oficial aI Republicii Moldova nr.384-395 din 12.10.2018.

Agenția Proprietății Publice  ,

MD-2033,  mun. Chisinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului,                                                                                                                    

tel. +373 22 23 43 50, fax. 373 22 22 13 77,    

AGEN SAIT