Informații de la Agenția Proprietății Publice

Agenția Proprietății Publice informează despre desfășurarea la 22 martie 2017, ara 10-00 a licitației ,,cu strigare” de privatizare a complexului patrumonial unic : 

  • Î.S.”Pita Service”, or.Basarabeasca, str. Gării, 120, prețul inițial de vănzare – 310 000 lei.                                                               Documentele pentru participare la licitație se primesc pînă la 21 martie 2017, ora 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului.                                                                                                                                                                         Comunicatul informativ  a fost publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66 din 24 februarie 2017.

 

Agenția Proprietății Publice  ,                                                                                                                                                                                                            MD-2033,  mun. Chisinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului,                                                                                                                    tel. +373 22 23 43 50, fax. 373 22 22 13 77,                                                                                                                                                    web:www.app.gov.md