Raporturi

Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru anul 2017 a Consiliului raional Basarabeasca și subdiviziunile acestuia  Raport AAP (1)