COMISIA DE CONCURS

I . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE 

(Decizie a Consiliului raional din 20 decembrie 2019 nr. 03/11)

 

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari – președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      –    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            –    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    –    secretar interimar al Consiliului raional

Andrei Chircov      –    consilier raional

Nina Capsamun          –    consilier raional

Egor Nichita           –    consilier raional

Răileanu Vladimir               –    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Nicolai Nicolaev           –    consilier raional

Claudia Cozmenco     –    consilier raional

 


II . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PREȘEDINTELUI ȘI SUBDIVIZIUNILE SUBORDONATE

(Dispoziție președintelui raionului nr.)

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari – președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      –    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            –    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    –    secretar interimar al Consiliului raional

Vera Ghimișli         –    șef interimar al secție,  Secția economie

 

Baciu Olga                –   șef secție, Secția cultură

Membrii supleanți ai Comisiei:

Gheorghe Casîm       –    șef serviciu, Serviciul relații funciare și cadastru

Mațcu Gheorghe     – șef serviciu, Serviciul agricultură și alimentație