A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia administraţie publică   Scopul general al funcţiei: Crearea unui sistem de organizare şi prestare a serviciului civil, pentru a oferi tinerilor din raion posibilitatea de a-şi satisface serviciul civil (de alternativă) în Republica Moldova. Sarcinile de bază […]

26 июня  в Районе Басарабяска соревнования по баскетболу

26 июня 2016 года прошел турнир по баскетболу с участием команд Спортивных школ района Басарабяска и района Каушаны.  Команды района Басарабяска( 2002-2003 г.р и 2004-2005 г.р.- тренер Маня Виталий) в обоих состязаниях разгромили команды Каушан со счетом 88:41 (2002-2003) и 64:27 (2004-2005). Лучшими игроками турнира стали: Крушка Андрей (2002 г.р) Аржинт   Владимир (2003 г.р) […]

Ne face plăcere să vă informăm că Institutul de Politici Publice, împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, oferă cursuri de training în domeniul nediscriminării. Acest curs este destinat reprezentanților (elor) autorităților publice […]

Informații despre noul sistem de instruire E-Learnig

Academia de Administrare publică în partneriat cu Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD) a elaborat un nou sistem de instruire pentru personalul din autoritățile publice locale – E-Learning. Despre acest sistem s-a discutat în cadrul instruirilor cu primarii, desfășurate în noiembrie – decembrie 2015. Recent platforma  a fost lansată pe SITE-ul Academiei de Adminiatrare Publică. […]

Гранд в 400 тыс.леев для района Басарабяска

Администрация Районного Совета Басарабяска выдвинула заявку на финансирование из Гранта в 20 миллионов евро, предоставленного Правительством Румынии для поддержки социальных сфер Молдовы,  через Фонд Социальных Инвистиций Молдовы(FISM) и выиграла грант на сумму в 400 тыс.леев. Деньги пойдут на реализацию субпроекта : проведение строительных работ в Районной Больнице, а в частности замена окон и внутренних дверей. Работы […]

22 июня начало Великой Отечественной войны

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне, сегодня 22 июня, в день начала войны,  Администрация Районного Совета, руководители города и железнодорожных организаций района Басарабяска, возложили цветы к мемориалу Победы . Напомним: Вели́кая Оте́чественная война́ 1941—1945 — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников . Важнейшая составная часть Второй […]